PRIVACY

Ons privacybeleid in één oogopslag

Allgemeen

Onderstaande informatie geeft eenvoudig en beknopt weer wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie met betrekking tot gegevensbescherming kunt u vinden in onze privacyverklaring, die onder deze tekst staat.

1. Verzameling van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevens die op deze website verzameld worden, worden verwerkt door de beheerder van de website. U vindt zijn contactgegevens in de colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden onder meer verzameld als u ons deze mededeelt. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden tijdens uw bezoek aan de website automatisch verzameld door onze IT-systemen. Daarbij gaat het met name om technische gegevens (zoals internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is opgeroepen). Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra u onze website opent.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld voor een optimale werking van de website. Andere gegevens kunnen voor analyse van uw gebruikersgedrag worden gebruikt.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht kosteloos inzage te krijgen in herkomst, ontvangers en doel van de persoonsgegevens die van u bewaard worden. U heeft bovendien recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot gegevensbescherming kunt u via het in de colofon vermelde adres altijd contact met ons opnemen. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. Uw surfgedrag wordt doorgaans anoniem geanalyseerd, het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of voorkomen dat deze analyse plaatsvindt door bepaalde cookies uit te schakelen. Zie voor nadere informatie hierover onderstaande privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. De mogelijkheden van bezwaar worden in deze privacyverklaring toegelicht.

2. Algemene en verplichte informatie

Bescherming van persoonsgegevens

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en conform deze privacyverklaring.

Bij een bezoek aan deze website worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gegevens gebruiken. Bovendien wordt toegelicht op welke wijze en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen er hierbij op dat de overdracht van gegevens op internet (bijvoorbeeld bij de communicatie per e-mail) hiaten in de veiligheid kan vertonen. Het is niet mogelijk volledige bescherming van de gegevens tegen onbevoegde toegang te garanderen.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op deze website is:

Hemelter Mühle
Dr. Cordesmeyer GmbH & Co. KG
Surenburgstraße 69
D-48429 Rheine

Telefoon: +49 5971 80821-0
E-mail: info@hemelter-muehle.de

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens (zoals naam, e-mailadres, enz.) beslist.

Uw toestemming voor de verwerking van gegevens intrekken

Veel gegevensverwerkende processen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot het intrekken van uw toestemming heeft plaatsgevonden, blijft daardoor onaangetast.

Recht op indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht een klacht bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit in te dienen. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waarin ons bedrijf gevestigd is. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op doorgifte van persoonsgegevens

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw instemming of voor de uitvoering van een overeenkomst in een gangbare, machineleesbare vorm te ontvangen of aan derden te laten doorgeven. Als u om directe doorgifte van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, vindt doorgifte alleen plaats als dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de doorgifte van vertrouwelijke content, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als beheerder van de website stuurt, gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. Een beveiligde verbinding is te herkennen aan de toevoeging "https://" in plaats van "http://" evenals een slot in de adresbalk van uw browser.

Als de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden gelezen worden.

Inzage, blokkering, verwijdering

Op grond van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht op kosteloze inzage in de persoonsgegevens die wij van u bewaren, in de herkomst en ontvangers ervan, evenals in het doel van de gegevensverwerking. U heeft mogelijk bovendien recht op rectificatie, blokkering en verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot persoonsgegevens kunt u via het in de colofon vermelde adres altijd contact met ons opnemen.

Bezwaar tegen reclame via e-mail

Hiermee wordt uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de in de colofon gepubliceerde contactgegevens voor het versturen van niet uitdrukkelijk aangevraagd(e) reclame en informatiemateriaal. De beheerders van de website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen bij ongevraagde toezending van reclame, bijvoorbeeld door middel van spam.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Functionaris voor gegevensbescherming:

Hemelter Mühle
Dr. Cordesmeyer GmbH & Co. KG
Surenburgstraße 69
48429 Rheine

Telefoon: +49 5971 80821-0
E-Mail: info@hemelter-muehle.de

4. Verzameling van gegevens op onze website

Cookies

Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies zijn bedoeld om onze website gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste cookies die wij gebruiken, zijn zogeheten "sessiecookies". Deze worden na uw bezoek aan de website automatisch weer verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen, totdat u deze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij een volgend bezoek aan onze website weer herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het installeren van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies (zoals het winkelmandje) te bieden, worden op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG opgeslagen. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en optimale levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring apart toegelicht.

Server-logbestanden

De provider van de website verzamelt en bewaart automatische informatie in zogenoemde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Het gaat daarbij om de volgende informatie:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de gebruikte computer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen gecombineerd.

De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, punt f AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door cookies over uw gebruik van deze website wordt verzameld, wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen.

Cookies van Google Analytics worden op grond van artikel 6, lid 1, punt f AVG opgeslagen. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Op deze website hebben wij de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte in verkorte vorm door Google naar de VS doorgestuurd. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, reports over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van de website en van internet aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat vanaf uw browser door Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.

Browser plugin

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de betreffende instelling in uw browser aan te passen. Wij wijzen er daarbij echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u door middel van de deactiveringslink van Google voorkomen dat de gegevens die door cookies worden verzameld, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google doorgegeven of door Google verwerkt worden. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie op uw computer geplaatst, dat voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verzameld worden: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, is te vinden in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking van ordergegevens

Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten over de verwerking van ordergegevens en voldoen bij het gebruik van Google Analytics volledig aan de strenge voorschriften van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten.

6. Plugins en tools

Google Maps

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartenservice Google Maps. De aanbieder van deze dienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt ten behoeve van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod en een eenvoudige vindbaarheid van de op de website vermelde plaatsen. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.